Säker Energimiljö

Säker Energimiljö: Grundprinciperna för elsäkert arbete

128 visningar
September 05, 2023

Det pratas ofta om regler och anvisningar som måste följas för att göra arbetsplatsen säker. Ibland tenderar det att bli lite komplicerat och olycksstatistiken pekar på flera brister vid arbeten där det finns elektrisk fara. Egentligen är grundprinciperna ganska enkla. Tomas Winter på Säker Energimiljö berättar här om elfaran och förklarar grundprinciperna för att skapa en säker arbetsplats.  

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)