Wibe Group

AMA EL i praktiken med Wibe Group

127 visningar
September 04, 2023

Vi tittar på verkliga exempel och hur viktigt det är att redan i projekteringsfasen ställa sig de här frågorna och på så sätt välja rätt typ av kabelinstallation. Med stöd av AMA EL går vi igenom dom olika delarna i hur man skapar en flexibel och kostnadseffektiv kabelförläggningsinstallation, helt enkelt rätt saker på rätt ställe.

I AMA EL 22 lanserades en ny struktur för kabelstegar och kabelrännor med omarbetade och delvis nya texter. Syftet var att lyfta projektörens roll och ge bättre förutsättningar att bygga en så bra anläggning som möjligt. 

I projekteringsskedet är det dock mycket mer som behöver tas hänsyn till, uppgifter som lämpligen tas upp i en teknisk beskrivning. Val av rätt material kabelstege eller kabelränna kan spara både tid och pengar. Ofta används onödigt tåliga kabelstegar, både med avseende på lastförmåga och korrosivitetsklass. 

Det här webbinariet guidar dig att välja rätt saker på rätt ställe för en kostnadseffektiv installation.

Välkommen!

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)